Om Energon

Energon AB är ett ungt företag med stor samlad kompetens inom isolering och modern byggteknik. Vi utgår från Östersund men levererar våra produkter och tjänster runt om i landet.

Vår verksamhet

Företaget bygger på idén att med polyuretan utföra isoleringsentreprenad åt företag och privatpersoner samt att upprätta egen produktion av PUR-isolerade väggblock. Företaget skall nyttja de kunskaper och resurser som finns i bolaget för att på bästa sätt kunna expandera på marknaden.

Vi är ett litet företag som arbetar som ett stort

Genom att använda oss av verktyg såsom till exempel aktivt kvalitetsarbete och avvikelsehantering blir vi mer än ett vanligt småföretag. Vi anpassar vår verksamhet för att fungera i större sammanhang och bibehåller korta beslutsvägar och ett direkt engagemang av ledningen i verksamheten. Vi ser det som en lösning som ger oss det bästa av två världar.

Framtiden är nu

Vi arbetar med modern teknik och högteknologiska lösningar i vårt vardagliga arbete. Genom att nyttja dessa verktyg kan vi leverera kvalitét och visualisera skillnaden för våra kunder.

Vi arbetar med framtiden i fokus

Kvalitetspolicy

Energon AB skall för hela sin verksamhet ha dokumenterade och implementerade processer för kvalitetssäkring. För arbetet med ständiga förbättringar skall vi ha en väl genomtänkt avvikelsehantering och mätningar i kritiska delar av arbetsprocesserna.

Mätetal skall gås igenom av styrelsen där avvikelser och korrigerande åtgärder granskas och godkänns. Alla åtgärder skall följas upp.

All personal skall ha för sin arbetsuppgift lämplig och nödvändig utbildning. Allpersonal skall kunna vidareutbildas inom sitt arbetsområde och ha en möjlighet att växa personligt inom företaget.

Vi skall nyttja modern teknologi såsom värmekameror, provtryckningsutrustning, luftflödesspårning och andra verktyg för att säkerställa att det arbete vi utför uppfyller de krav man idag kan ställa på en byggnation.

Etik och Moral

Energon AB, såväl som dess anställda, skall alltid uppträda som en ”god medborgare” vilket innebär att följa alla de lagar och regler som gäller för ett företag, såsom ärlig och korrekt finansiell redovisning, arbetsmiljöregler och verka aktivt för en god miljö.

Vidare skall alla behandlas lika och rättvist, oberoende av härkomst, kön eller ålder.

Kunder skall alltid behandlas korrekt och med respekt och ingångna avtal skall alltid hållas. Vi ska överträffa kundernas förväntningar!

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är av högsta vikt för Energon. Målsättningen är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt säker och hälsosam arbetsmiljö för samtliga våra anställda och de i vår närhet.

Vi uppnår detta genom att integrera miljö och hälsa i allt vi gör, utbilda och informera vår personal och genom att alltid främja ett säkerhetstänk inom arbetet och ledarskapet.

Krav ställda via lagstiftning är absolut lägst tillåtna nivå, vårt mål är att ständigt sträva efter en mycket högre nivå med högt ställda krav. Vi skall ständigt hålla en hög standard och sträva högre än minimikraven.